ANUNT DE SOLICITARE OFERTE

 

Date identificare autoritate contractanta:

Agenția Națională de Cadastru si Publicitate Imobiliara, cod de identificare fiscal 9051601, adresa: Splaiul Independentei nr.202A,sector 6, București, tel.021315.25.20;

Denumire achiziție: Servicii de asigurare facultativă CASCO

Data limita depunere oferte: 12.06.2019

Tip anunț: cumpărare directa.

Tip achiziție: servicii.

Cod si denumire CPV: 66518200-6

Valoare estimata: 5.950 lei fără TVA.

Caiet de sarcini/specificații tehnice atașate:  da.

Descriere servicii: Servicii de asigurare facultativă CASCO, pentru 7 autovehicule Skoda Octavia conform caiet de sarcini anexat.

Condiții referitoare la servicii: Operatorii economici vor prezenta oferta din care sa reiasă ca îndeplinesc specificațiile si cerințele din caietul de sarcini. Prețul ofertat nu poate depăși valoarea totală estimată mai sus.

Condiții de participare: Ofertele vor fi trimise pe adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. si vor conține propunerea tehnica si propunerea financiara, conform caietului de sarcini.

Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut respectând specificațiile tehnice minime solicitate in caietul de sarcini .

Informații suplimentare: Eventualele solicitări de clarificări se vor solicita numai în scris la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Modalitatea de depunere a ofertelor: prin email – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

pdf

Caiet Sarcini CASCO 2019

Size : 75.73 kb
Hits : 48
Date added : 2019-06-11 15:07:02
Date modified : 2019-06-11 15:07:02

pdf

Tabel cu Autovehicule din Parcul Auto ANCPI

Size : 13.58 kb
Hits : 36
Date added : 2019-06-11 15:07:29
Date modified : 2019-06-11 15:07:29

 

 

Contact

  • Splaiul Independentei, nr. 202A, Sector 6, Bucuresti
  • (021) 317.31.62
  • (021) 317.73.39
  • relatiicupublicul@ancpi.ro