Conducerea ANCPI

 
 
 
 
 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RESURSE UMANE
SERVICIUL COMUNICARE
DIRECȚIA CORP CONTROL ŞI PROTECŢIA INFORMAŢIILOR CLASIFICATE
SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL
SERVICIUL AUDIT INTERN
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
DIRECȚIA INFORMATICĂ
DIRECȚIA DE CADASTRU ȘI GEODEZIE
DIRECȚIA DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ
DIRECȚIA SISTEME INFORMAȚIONALE GEOGRAFICE
DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR
DIRECȚIA DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ
DIRECȚIA OPERATIVĂ
FUNCȚIA
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
DIRECTOR
ȘEF SERVICIU
DIRECTOR
ȘEF SERVICIU
ȘEF SERVICIU
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
NUME ȘI PRENUME
Radu Codrut ŞTEFĂNESCU
Vasile Marcel GRIGORE  
 
Ileana SPIROIU  
 
Alexandru Lucian FEȘTILĂ  
 
Florentina PENCEA
Georgeta GHIDOVĂȚ
Marin ALNIȚEI
Marinela HAIDĂU
Daniela STROE
Monica Paula CLEPȘA
Nicoleta CERCELARU
Rinu TRUȘCĂ
Marcela CRISTEA
Mircea Viorel POPA
Constantin ENE
Cătalina DUŢĂ
Victor Adrian GRIGORESCU
Luminiţa ILIE

 

Contact

  • Splaiul Independentei, nr. 202A, Sector 6, Bucuresti
  • (021) 317.31.62
  • (021) 317.73.39
  • relatiicupublicul@ancpi.ro