Concurs 21 - 27.11.2019 - ANCPI - perioada nedeterminata, 12-18.12.2019

pdf

Centralizator punctaj final

Size : 121.25 kb
Hits : 161
Date added : 2019-12-20 12:22:04
Date modified : 2019-12-20 12:22:04

pdf

Rezultate interviu

Size : 129.58 kb
Hits : 91
Date added : 2019-12-19 12:00:33
Date modified : 2019-12-19 12:00:33

pdf

Centralizator rezultate proba scrisa concurs 21-27

Size : 147.14 kb
Hits : 242
Date added : 2019-12-12 16:36:59
Date modified : 2019-12-12 16:36:59

pdf

verificare dosare

Size : 176.56 kb
Hits : 419
Date added : 2019-11-14 10:14:40
Date modified : 2019-11-14 10:14:40

pdf

Anunt amanare concurs 21-27.11.2019 nedeterminata, pentru 12-18.12.2019

Size : 491.11 kb
Hits : 198
Date added : 2019-11-15 08:06:36
Date modified : 2019-11-15 08:06:36

pdf

anunt concurs 21-27.11.2019 nedeterminata

Size : 1.09 mb
Hits : 1187
Date added : 2019-10-30 13:04:40
Date modified : 2019-10-30 13:04:40

doc

TEMATICA - BIBLIOGRAFIE - SEF BIROU ARHIVA

Size : 221.70 kb
Hits : 165
Date added : 2019-10-30 13:04:39
Date modified : 2019-10-30 13:04:39

pdf

CERERE INSCRIERE CONCURS

Size : 343.04 kb
Hits : 328
Date added : 2019-10-28 14:25:52
Date modified : 2019-10-28 14:25:52

pdf

ADEVERINTA

Size : 203.45 kb
Hits : 377
Date added : 2019-10-28 14:25:50
Date modified : 2019-10-28 14:25:50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

  • Splaiul Independentei, nr. 202A, Sector 6, Bucuresti
  • (021) 317.31.62
  • (021) 317.73.39
  • relatiicupublicul@ancpi.ro