Concurs 22-28.05.2019 - Perioada nedeterminata - ANCPI

pdf

Centralizator final concurs 22-28.05.2019 nedeterminata

Size : 334.65 kb
Hits : 466
Date added : 2019-05-31 09:57:35
Date modified : 2019-05-31 09:57:35

pdf

Lista punctaj final PI perioada nedeterminata

Size : 545.81 kb
Hits : 317
Date added : 2019-05-30 10:19:36
Date modified : 2019-05-30 10:19:36

pdf

Centralizator proba interviu 28.05.2019

Size : 585.13 kb
Hits : 201
Date added : 2019-05-29 12:51:15
Date modified : 2019-05-29 12:51:15

pdf

Rezultate interviu concurs 22-28.05.2019 - per nedeterminata

Size : 499.93 kb
Hits : 559
Date added : 2019-05-28 11:36:00
Date modified : 2019-05-28 11:36:00

pdf

Centralizator proba scrisa concurs 22 28 -per nedeterminata ANCPI

Size : 554.28 kb
Hits : 767
Date added : 2019-05-23 14:03:07
Date modified : 2019-05-23 14:03:07

pdf

Lista Punctaje proba scrisa concurs 22-28 ANCPI -per nedeterminata

Size : 632.90 kb
Hits : 604
Date added : 2019-05-23 13:59:05
Date modified : 2019-05-23 13:59:05

pdf

Lista candidati concurs 22-28.05.2019 nedeterminata

Size : 890.43 kb
Hits : 1124
Date added : 2019-05-16 13:47:48
Date modified : 2019-05-16 13:47:48

pdf

Lista admisi concurs per. nedeterminata 22-28.05.2019

Size : 1.26 mb
Hits : 1280
Date added : 2019-05-15 13:59:37
Date modified : 2019-05-15 13:59:37

pdf

Anunt Concurs 22-28-05-perioada-nedeterminata-ANCPI

Size : 4.84 mb
Hits : 4974
Date added : 2019-04-24 15:01:45
Date modified : 2019-04-24 15:01:45

pdf

Tematica si Bibliografie - CONSILIER GR II-DMP

Size : 2.32 mb
Hits : 190
Date added : 2019-04-24 15:08:07
Date modified : 2019-04-24 15:08:07

pdf

Tematica si Bibliografie - CONSILIER gr.2-DO

Size : 1.40 mb
Hits : 110
Date added : 2019-04-24 15:08:56
Date modified : 2019-04-24 15:08:56

pdf

Tematica si Bibliografie - CONSILIER IA -DI

Size : 1.01 mb
Hits : 135
Date added : 2019-04-24 15:09:25
Date modified : 2019-04-24 15:09:25

pdf

Tematica si Bibliografie - CONSILIER JURIDIC IA si debutant

Size : 1.19 mb
Hits : 317
Date added : 2019-04-24 15:09:55
Date modified : 2019-04-24 15:09:55

pdf

Tematica si Bibliografie - REGISTRATOR GR I

Size : 2.35 mb
Hits : 336
Date added : 2019-04-24 15:10:18
Date modified : 2019-04-24 15:10:18

pdf

Tematica si Bibliografie - SEF BIROU ARHIVA-OCPI ILFOV

Size : 3.53 mb
Hits : 158
Date added : 2019-04-24 15:10:54
Date modified : 2019-04-24 15:10:54

pdf

Tematica si Bibliografie - SEF BIROU REGISTRATOR COORDONATOR

Size : 2.38 mb
Hits : 419
Date added : 2019-04-24 15:11:19
Date modified : 2019-04-24 15:11:19

pdf

Tematica si Bibliografie - SEF BIROU-DMP

Size : 3.07 mb
Hits : 166
Date added : 2019-04-24 15:11:49
Date modified : 2019-04-24 15:11:49

pdf

Tematica si Bibliografie - SEF BIROU-OCPI BACAU

Size : 1.70 mb
Hits : 404
Date added : 2019-04-24 15:12:16
Date modified : 2019-04-24 15:12:16

Contact

  • Splaiul Independentei, nr. 202A, Sector 6, Bucuresti
  • (021) 317.31.62
  • (021) 317.73.39
  • relatiicupublicul@ancpi.ro