Concurs 25 - 28.03.2019 - Perioada nedeterminata - OCPI Mehedinti - referent

pdf

Centralizator punctaj final concurs referent treapta I

Size : 109.11 kb
Hits : 81
Date added : 2019-03-28 14:32:44
Date modified : 2019-03-28 14:32:44

pdf

Centralizator final proba scrisa referent treapta I

Size : 210.97 kb
Hits : 112
Date added : 2019-03-25 14:43:54
Date modified : 2019-03-25 14:43:54

pdf

Lista cuprinzand candidatii admisi pentru postul vacant referent treapta I

Size : 231.06 kb
Hits : 94
Date added : 2019-03-14 08:26:31
Date modified : 2019-03-14 08:26:31

pdf

Anunt concurs 25-28.03.2019 perioada nedeterminata

Size : 909.79 kb
Hits : 254
Date added : 2019-02-26 10:50:14
Date modified : 2019-02-26 10:50:14

pdf

Tematica si bibiliografie referent treapta I perioada nedeterminata

Size : 392.36 kb
Hits : 150
Date added : 2019-02-26 10:50:15
Date modified : 2019-02-26 10:50:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

  • Splaiul Independentei, nr. 202A, Sector 6, Bucuresti
  • (021) 317.31.62
  • (021) 317.73.39
  • relatiicupublicul@ancpi.ro