Concurs 25 - 28.03.2019 - Perioada nedeterminata - OCPI Mehedinți

pdf

Centralizator final proba scrisa asistent registrator gradul II contestatii

Size : 173.98 kb
Hits : 51
Date added : 2019-03-28 14:32:44
Date modified : 2019-03-28 14:32:44

pdf

Centralizator punctaj final concurs asistent registrator debutant

Size : 116.57 kb
Hits : 45
Date added : 2019-03-28 14:32:43
Date modified : 2019-03-28 14:32:43

pdf

Centralizator rezultate finale contestatii proba scrisa asistent registrator principal gradul II

Size : 148.80 kb
Hits : 48
Date added : 2019-03-27 14:38:03
Date modified : 2019-03-27 14:38:03

pdf

Centralizator final proba scrisa asistent registrator debutant

Size : 264.36 kb
Hits : 96
Date added : 2019-03-25 14:43:54
Date modified : 2019-03-25 14:43:54

pdf

Centralizator final proba scrisa asistent registrator principal gradul II

Size : 176.59 kb
Hits : 71
Date added : 2019-03-25 14:43:53
Date modified : 2019-03-25 14:43:53

pdf

Centralizator verificare dosare candidati asistent registrator principal Gr II si asistent registrator debutant

Size : 443.96 kb
Hits : 134
Date added : 2019-03-11 12:35:00
Date modified : 2019-03-11 12:35:00

pdf

Mehedinti - Anunt concurs 25-28.03.2019 nedeterminata

Size : 2.27 mb
Hits : 246
Date added : 2019-02-22 09:25:02
Date modified : 2019-02-22 09:25:02

pdf

Tematica si bibliografie concurs 25-28.03.2019 nedeterminata

Size : 2.27 mb
Hits : 123
Date added : 2019-02-22 09:25:03
Date modified : 2019-02-22 09:25:03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

  • Splaiul Independentei, nr. 202A, Sector 6, Bucuresti
  • (021) 317.31.62
  • (021) 317.73.39
  • relatiicupublicul@ancpi.ro