Concurs 11 - 15.03.2019 - Perioada nedeterminata - ANCPI

pdf

Rezultate finale concurs 11-15.03.2019 DMRU

Size : 535.26 kb
Hits : 245
Date added : 2019-03-21 07:36:54
Date modified : 2019-03-21 07:36:54

pdf

Rezultate finale concurs 11-15.03.2019 Directia Juridica

Size : 447.93 kb
Hits : 150
Date added : 2019-03-20 10:36:32
Date modified : 2019-03-20 10:36:32

pdf

Rezultat contestatie interviu concurs 11-15.03.2019 DMRU

Size : 398.34 kb
Hits : 102
Date added : 2019-03-20 09:04:02
Date modified : 2019-03-20 09:04:02

pdf

Centralizator rezultate finale concurs 11-15.03.2019 per nedet

Size : 944.18 kb
Hits : 216
Date added : 2019-03-20 08:51:53
Date modified : 2019-03-20 08:51:53

pdf

Rezultate finale concurs 11-15.03.2019 nedeterminata

Size : 867.21 kb
Hits : 226
Date added : 2019-03-19 09:30:25
Date modified : 2019-03-19 09:30:25

pdf

Centralizator interviu concurs 11-15.03.2019 ANCPI

Size : 555.56 kb
Hits : 173
Date added : 2019-03-18 13:57:03
Date modified : 2019-03-18 13:57:03

pdf

Centralizator interviu Directia JURIDICA

Size : 520.89 kb
Hits : 135
Date added : 2019-03-18 12:06:19
Date modified : 2019-03-18 12:06:19

pdf

Centralizator interviu dmru

Size : 520.28 kb
Hits : 127
Date added : 2019-03-18 12:06:18
Date modified : 2019-03-18 12:06:18

pdf

Centralizator interviu registrator AG

Size : 512.90 kb
Hits : 249
Date added : 2019-03-15 12:39:44
Date modified : 2019-03-15 12:39:44

pdf

Centralizator interviu consilier DIS

Size : 467.26 kb
Hits : 222
Date added : 2019-03-15 12:39:44
Date modified : 2019-03-15 12:39:44

pdf

Centralizator contestatii scris concurs 11-15.03.2019

Size : 512.12 kb
Hits : 216
Date added : 2019-03-14 11:33:19
Date modified : 2019-03-14 11:33:19

pdf

Rezultate proba scrisa concurs 11-15.03.2019 nedeterminata

Size : 843.95 kb
Hits : 687
Date added : 2019-03-12 14:59:35
Date modified : 2019-03-12 14:59:35

pdf

Lista candidati admisi sau respinsi dupa solutionare contestatii conc 11-15.03.2019

Size : 433.83 kb
Hits : 664
Date added : 2019-03-06 14:34:42
Date modified : 2019-03-06 14:34:42

pdf

Lista candidati admisi-respinsi concurs 11-15-03-perioada nedeterminata -2

Size : 1.80 mb
Hits : 843
Date added : 2019-03-04 15:23:55
Date modified : 2019-03-04 15:23:55

pdf

Lista candidati admisi-respinsi concurs 11-15-03-perioada nedeterminata -1

Size : 1.04 mb
Hits : 749
Date added : 2019-03-04 15:23:15
Date modified : 2019-03-04 15:23:15

pdf

Anunt concurs perioada nedeterminata 11-15.03.2019 - ANCPI

Size : 6.94 mb
Hits : 3375
Date added : 2019-02-14 18:13:21
Date modified : 2019-02-14 18:13:21

zip

Tematici si bibliografii - nedeterminata 11-15.03.2019

Size : 1.35 mb
Hits : 860
Date added : 2019-02-14 18:13:20
Date modified : 2019-02-14 18:13:20

pdf

CERERE INSCRIERE CONCURS

Size : 346.16 kb
Hits : 434
Date added : 2019-02-14 18:13:14
Date modified : 2019-02-14 18:13:14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

  • Splaiul Independentei, nr. 202A, Sector 6, Bucuresti
  • (021) 317.31.62
  • (021) 317.73.39
  • relatiicupublicul@ancpi.ro