Concurs 18 - 21.03.2019 - Perioada nedeterminata - OCPI Mehedinți

pdf

Centralizator final concurs Consilier cadastru gradul II perioada nedeterminata

Size : 105.22 kb
Hits : 59
Date added : 2019-03-21 10:34:34
Date modified : 2019-03-21 10:34:34

pdf

Centralizator final proba scrisa consilier cadastru gradul II perioada nedeterminata

Size : 154.94 kb
Hits : 52
Date added : 2019-03-18 12:13:27
Date modified : 2019-03-18 12:13:27

pdf

Centralizator selectie dosare consilier cadastru gradul II perioada nedeterminata

Size : 180.36 kb
Hits : 61
Date added : 2019-03-01 08:00:49
Date modified : 2019-03-01 08:00:49

pdf

Anunt concurs Consiler cadastru gradul II perioada nedeterminata 18-21.03

Size : 997.35 kb
Hits : 75
Date added : 2019-02-14 07:33:49
Date modified : 2019-02-14 07:33:49

pdf

Tematica si bibliografie Consiler cadastru gradul II perioada nedeterminata 18-21.03

Size : 1.25 mb
Hits : 78
Date added : 2019-02-14 07:33:48
Date modified : 2019-02-14 07:33:48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

  • Splaiul Independentei, nr. 202A, Sector 6, Bucuresti
  • (021) 317.31.62
  • (021) 317.73.39
  • relatiicupublicul@ancpi.ro