Concurs 11 - 17.01.2019 - ANCPI - perioada determinata - PNCCF

pdf

Centralizator rezultate finale concurs 11-17.01.2019 - PNCCF

Size : 396.41 kb
Hits : 175
Date added : 2019-01-21 10:33:15
Date modified : 2019-01-21 10:33:15

pdf

Centralizator_Rezultate finale concurs 11-17.01.2019 PNCCF

Size : 303.87 kb
Hits : 114
Date added : 2019-01-21 08:04:18
Date modified : 2019-01-21 08:04:18

pdf

Centralizator nore interviu concurs 11-17.01.2019 - PNCCF

Size : 493.85 kb
Hits : 201
Date added : 2019-01-17 15:06:29
Date modified : 2019-01-17 15:06:29

pdf

Rez. interviu - per. det_11-17.01.2019

Size : 274.80 kb
Hits : 146
Date added : 2019-01-17 14:13:51
Date modified : 2019-01-17 14:13:51

pdf

Punctaj proba scris concurs PNCCF 11-17.01.2019

Size : 303.27 kb
Hits : 300
Date added : 2019-01-14 13:59:31
Date modified : 2019-01-14 13:59:31

pdf

Centralizator note proba scrisa concurs 11-17.01.2019 - PNCCF

Size : 448.98 kb
Hits : 225
Date added : 2019-01-14 13:53:38
Date modified : 2019-01-14 13:53:38

pdf

Lista candidati admisi după contestatii concurs PNCCF 11-17.01.2019

Size : 418.75 kb
Hits : 462
Date added : 2019-01-07 13:18:32
Date modified : 2019-01-07 13:18:32

pdf

Candidati 11-17.01.2019 - determinata pnccf

Size : 566.95 kb
Hits : 621
Date added : 2019-01-03 16:21:04
Date modified : 2019-01-03 16:21:04

pdf

Lista candidati admisi concurs PNCCF 11-17.01.2019

Size : 989.86 kb
Hits : 394
Date added : 2019-01-07 13:09:24
Date modified : 2019-01-07 13:09:24

pdf

Erata concurs perioada 11-17.01.2019

Size : 627.59 kb
Hits : 416
Date added : 2018-12-19 09:19:49
Date modified : 2018-12-19 09:19:49

zip

Concurs 11-17.01.2018 - determinata

Size : 10.55 mb
Hits : 1239
Date added : 2018-12-11 12:44:32
Date modified : 2018-12-11 12:44:32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

  • Splaiul Independentei, nr. 202A, Sector 6, Bucuresti
  • (021) 317.31.62
  • (021) 317.73.39
  • relatiicupublicul@ancpi.ro