Concurs 29.06 - 05.07.2018 - asistent registrator principal gradul 2 - OCPI Mehedinți

pdf

Centralizator final proba scrisa asistent registrator principal gr II 29.06.2018

Size : 207.60 kb
Hits : 135
Date added : 2018-06-29 11:54:46
Date modified : 2018-06-29 11:54:46

pdf

Centralizator selectie dosare asistent registrator principal gr II 29.06-05.07.2018

Size : 205.14 kb
Hits : 81
Date added : 2018-06-22 11:18:28
Date modified : 2018-06-22 11:18:28

pdf

Anunt concurs asistent registrator principal gr II PNCCF - 29.06-05.07.2018 - Mehedinti

Size : 1.07 mb
Hits : 155
Date added : 2018-06-07 13:15:38
Date modified : 2018-06-07 13:15:38

pdf

Tematica si bibliografie asistent registrator principal gr II PNCCF - 29.06-05.07.2018 - Mehedinti

Size : 872.26 kb
Hits : 168
Date added : 2018-06-07 13:15:36
Date modified : 2018-06-07 13:15:36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

  • Splaiul Independentei, nr. 202A, Sector 6, Bucuresti
  • (021) 317.31.62
  • (021) 317.73.39
  • relatiicupublicul@ancpi.ro